Logo Syca

What

we

do

Syca bouwt het internet.
Dat doen we door maatwerk applicaties te ontwikkelen. Op deze manier maken we het leven leuker en gemakkelijker.

Why

we

do

it

Wij geloven dat 90% van de mogelijkheden van het net niet wordt gebruikt, terwijl dat het leven leuker en makkelijker kan maken. Wij helpen om die 90% ongebruikte capaciteit te activeren.

How

we

do

it

Syca werkt modulair, open source en bouwt
2.0. Uniek door de nauwe samenwerking
met klanten, dit zorgt voor lange relaties.
Onze activiteiten zorgen ervoor dat we
klanten continu versterken. Niet voor niets
verkrijgen we vooral nieuwe klanten via het
ambassadeurschap van bestaande.
TinQwise

TinQwise

Wat doet TinQwise?
TinQwise staat voor 'online leren', leren via een computer, smartphone of tablet'. TinQwise ontwikkelt multimediale leeroplossingen voor uiteenlopende doelgroepen en heeft alle benodigde disciplines hiervoor onder één dak; onderwijskundigen, vormgevers en technici, maar ook scenarioschrijvers en regisseurs. De leerconcepten die worden ontwikkeld zijn gebaseerd op didactische principes. De gebruiker wordt geprikkeld en actief betrokken bij het leren, alles met de focus op de uiteindelijke (werk)praktijk.
Syca sluit met zijn passie voor online oplossingen perfect aan bij één van de doelstelling van TinQwise: "Met grensverleggende online leeroplossingen daagt TinQwise iedere keer weer professionals uit om te leren".

TinQwise

Wat doet Syca voor TinQwise?
Voor TinQwise ontwikkelt Syca maatwerk applicaties, onder andere: leer management systemen, e-learning software, e-zines en een custom (L)CMS. Verder verzorgt Syca voor TinQwise het systeembeheer en hosting. Hier volgt een toelichting op enkele van de hierboven genoemde online oplossingen.

(L)CMS
Voor TinQwise heeft Syca een custom CMS ontwikkeld welke Scorm modules kan genereren. Een Scorm is een verzameling van standaarden en specificaties. Een Scorm module is een standaard in e-learning en moet kunnen worden geladen in meerdere e-learning management systems (LMS) zoals bijvoorbeeld SABA, Moodle of EKP. Om de Scorms zo modulair mogelijk te maken worden deze opgebouwd uit aanpasbare custom ontwikkelde templates. De content van deze templates kan worden opgebouwd en aangepast naar wensen van de klant, waardoor een volledig modulaire e-learning ontstaat.

Als uitbreiding op het CMS is een LMS module ontwikkeld waarbij op een eenvoudige wijze content uit het CMS kan worden toegevoegd aan een leer omgeving en deze direct beschikbaar is. Deze module kan worden gebruikt als certificerings systeem wat bij een SCORM, vanwege de client side afhandeling, niet mogelijk is. De LMS module kan voorzien in alle rapportages en rechten die ook binnen één van de standaard LMS omgevingen beschikbaar zijn.

Hosting omgeving
Voor TinQwise is een eigen hosting omgeving ontworpen en opgebouwd waarbij voor klanten eigen SLA's afgesproken kunnen worden en welke door middel van een standaard rapportage in beeld gebracht kunnen worden. Deze hosting omgeving is volledig opgebouwd met open source software en enkele custom online tools om deze omgeving te kunnen managen. Hierdoor kan TinQwise ook klanten die geen eigen LMS hebben faciliteren in een e-learning traject zonder grote inverstering in infrastructuur.

Systeembeheer
De kantoor omgeving van TinQwise wordt al sinds 2000 door Syca beheerd. Met vaste contactpersonen en mensen on site wordt voor TinQwise een functionele kantoor omgeving in stand gehouden waarbij alle tools die voor medewerkers van belang zijn voor de uitvoering van hun dagelijkse taken bekend zijn en problemen kunnen worden opgelost.

Wil je meer weten over TinQwise? Bezoek de website op: http://www.tinqwise.nlChildPoint

ChildPoint

Wat doet ChildPoint?
ChildPoint maakt kennis beschikbaar op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie aan zorgverleners en docenten. ChildPoint richt zich op de overbrugging van de kloof tussen wetenschap en werkvloer. Deze overbrugging wordt onder andere gedaan door workshops, trainingen en symposia. Door 15 jaar praktijkervaring heeft ChildPoint het Functionerings Profiel kunnen ontwikkelen. Dit innovatief instrument kan eenvoudig worden ingezet door alle betrokkenen rondom het kind (ouders, docenten en zorg professionals). Het Functionerings-Profiel (FP) maakt het mogelijk in korte tijd een breed beeld te verkrijgen van een kind.

ChildPoint

In het Functionerings-Profiel wordt een 'digitale print' gemaakt van drie domeinen waarin het kind functioneert: functioneren, vaardigheden en de leefomgevingen van het kind. Indien nodig kan deze 'digitale print' scherper worden gemaakt en kan een duidelijker beeld van de zorggebieden van een kind worden verkregen. Het Functionerings Profiel vervangt niet specifieke diagnostiek maar kan ter screening worden gebruikt en voor een diepgaandere analyse van zorg gebieden worden gebruikt. Het Functionerings Profiel speelt in op de ontwikkeling dat Jeugdzorg vanaf 2015 door het kabinet wordt overgedragen aan gemeenten. Dit zou een besparing van miljoenen euro's moeten gaan opleveren. ChildPoint wil een verandering in aanpak omdat de zorg anders alleen duurder wordt of ten koste gaat van de kwaliteit.

Wat doet Syca voor ChildPoint?
Syca heeft een maatwerk applicatie ontwikkeld voor ChildPoint, deze wordt gebruikt door degene die het kind opvoeden of ermee werken. Dit wordt gedaan door afname van een digitale vragenlijst waarin aan kan worden gegeven waar de zorgen liggen. De toestand van het kind kan binnen 20 minuten op een gemakkelijke manier in beeld worden gebracht en er kunnen geen zaken over het hoofd worden gezien. Het profiel maakt een 'digitale print' van het kind.

De gebruiker geeft aan over een bepaald gebied zorgen te hebben. Dit zorgt ervoor dat de bijbehorende subvragen uitklappen waardoor een scherpere diagnose kan worden gesteld. De applicatie zorgt ervoor dat alleen gebieden waar meer dan gemiddelde zorg over bestaat verder worden gedifferentieerd. Dit bespaart tijd en voorkomt over-diagnostiek.

De uitkomst wordt grafisch weergegeven en is direct beschikbaar. De mate van zorg over het kind wordt in beeld gebracht, die bestaat in de drie domeinen, met bijbehorende sub domeinen. Met behulp van het Functionerings Profiel kan een kind in de tijd worden gevolgd. Genomen beslissingen over het kind kunnen worden getoetst door het Functionerings Profiel te herhalen. Door meerdere metingen af te nemen in de loop der tijd kan een overtijdse vergelijking worden gemaakt waardoor de ontwikkeling van het kind inzichtelijk wordt gemaakt. Dit wordt in de applicatie grafisch weergeven door een bewegende cirkeldiagram.

Wanneer de applicatie wordt ingezet voor grote groepen kinderen kan deze worden gebruikt om beleid mee te ontwikkelen.MeyerMonitor

Wat doet MeyerMonitor?
MeyerMonitor faciliteert het vergroten van strategie betrokkenheid van mensen binnen organisaties; een continue proces van live en online interacties tussen (top) management en medewerkers rondom strategische thema's met als doel focus, verbinding en strategische slagkracht vergroten. Meyer Monitor helpt haar klanten om de interne dialoog op essenties te focussen en live en online interacties te integreren.

MeyerMonitor

Wat doet Syca voor MeyerMonitor?
Voor MeyerMonitor heeft Syca meerdere online oplossingen ontwikkeld, bijvoorbeeld: custom CMS, dashboard, surveys, rapportages en de MeyerMonitor website. Verder verzorgt Syca voor MeyerMonitor diensten als: chatsessies, hosting en systeembeheer. Hier volgt een toelichting op enkele van de hierboven genoemde online oplossingen.

CMS
Voor MeyerMonitor heeft Syca een custom CMS ontworpen. Dit 'BloRum' is een gebruiksvriendelijk CMS opgebouwd uit een combinatie van functionaliteiten van een Blog en een foRum. Het CMS maakt onder andere gebruik van categorieën en entries. Een entry zit altijd in één categorie maar kan gekoppeld en zichtbaar worden in een andere categorie door de meta informatie. Deze meta informatie wordt bepaald door de bestaande categorieën. Content beheer in optima forma, door eigen ontwikkeling kunnen alle denkbare wensen worden vervuld.

Dashboard
Een onderdeel van het proces rondom strategisch dialoog is het inzichtelijk maken van niet-financiële succesfactoren. De verkregen data moet vervolgens weer door kunnen worden vertaald in dialoog. Deze data wordt op een bepaalde manier overgedragen en gepresenteerd, hier komt het ontwikkelde dashboard in beeld. Het dashboard biedt MeyerMonitor en haar klanten de mogelijkheid real-time groepen en parameters te selecteren. Eventueel samen te voegen en uit te diepen en direct de gewenste data in te zien in een interactieve omgeving. De selecties kunnen worden opgeslagen als afbeelding of er kan een PDF rapport worden gegenereerd. Hierdoor kan de klant op de stoel van MeyerMonitor gaan zitten. Het dashboard bevat op dit moment nog twee andere functies: 1. Online participatietool, tijdens de survey kan real time de response per groep worden ingezien. 2. Action planning module, deze module zit idealiter vast aan het resultaten gedeelte van de afgenomen surveys en biedt klanten de mogelijkheid actieplannen te maken en monitoren.

Website
Sinds augustus 2013 is de nieuwe website van MeyerMonitor online. Aangezien steeds meer internet gebruikers een tablet of smartphone gebruiken is gekozen voor een volledig responsive website. De mobiele site is een verkleinde versie van de normale website en schaalt mee met de afmetingen van het scherm. Dit zorgt van desktop tot mobiel voor een optimale webervaring. Andere voordelen die responsive design met zich mee brengen zijn bijvoorbeeld: betere vindbaarheid, snelle laadtijd en content beheer op één plek.

Voor het resultaat ga je naar: http://www.meyermonitor.comRMMBR

Wat doet RMMBR?
Onze professionele wereld verandert sneller dan ooit. Om deze ontwikkelingen bij te houden en wendbaar te blijven is continu leren en ontwikkelen een must. In het proces van trainen en ontwikkelen helpt RMMBR organisaties het beste uit digitaal leren te halen.

RMMBR ontwerpt, bouwt en levert slimme en duurzame leeroplossingen die de prestaties van personen en organisaties verbeteren. Leeroplossingen met impact, die daadwerkelijk het verschil maken. Maatwerk of ontwikkeld met bestaande middelen. Voor ieder device, ieder scherm in iedere taal. Dat is wat we leveren!

Bij RMMBR werken we in multidisciplinaire, ervaren en toegewijde teams om het juiste doel te bereiken voor onze klanten. We geloven in co-creatie, dat het beste resultaat voortkomt uit samenwerken met onze klanten, inhoudsexperts en leveranciers zoals Syca learning.

Wat doet Syca voor RMMBR?
Voor Remember ontwikkelt Syca maatwerk applicaties, onder andere: leer management systemen, e-learning software, mobiel learning, e-zines en een custom (L)CMS. Verder verzorgt Syca voor RMMBR het systeembeheer en hosting. Hier volgt een toelichting op enkele van de hierboven genoemde online oplossingen.

(L)CMS
Voor RMMBR heeft Syca een custom CMS ontwikkeld welke Scorm en xApi modules kan genereren. De Scorm module kunnen worden geladen in meerdere e-learning management systems (LMS) zoals bijvoorbeeld SABA, Moodle of EKP. Om de Scorms zo modulair mogelijk te maken worden deze opgebouwd uit aanpasbare custom ontwikkelde templates. De content van deze templates kan worden opgebouwd en aangepast naar wensen van de klant, waardoor een volledig modulaire e-learning ontstaat.

Als uitbreiding op het CMS is een LMS module ontwikkeld waarbij op een eenvoudige wijze content uit het CMS kan worden toegevoegd aan een leer omgeving en deze direct beschikbaar is. Deze module kan worden gebruikt als certificerings systeem wat bij een SCORM, vanwege de client side afhandeling, niet mogelijk is. De LMS module kan voorzien in alle rapportages en rechten die ook binnen één van de standaard LMS omgevingen beschikbaar zijn.

Hosting omgeving
Voor RMMBR is een eigen hosting omgeving ontworpen en opgebouwd waarbij voor klanten eigen SLA's afgesproken kunnen worden en welke door middel van een standaard rapportage in beeld gebracht kunnen worden. Deze hosting omgeving is volledig opgebouwd met open source software en enkele custom online tools om deze omgeving te kunnen managen. Hierdoor kan RMMBR ook klanten die geen eigen LMS hebben faciliteren in een e-learning traject zonder grote investering in infrastructuur.

Systeembeheer
De kantoor omgeving van RMMBR wordt sinds 2014 door Syca beheerd. Met vaste contactpersonen en mensen on site wordt voor RMMBR een functionele kantoor omgeving in stand gehouden waarbij alle tools die voor medewerkers van belang zijn voor de uitvoering van hun dagelijkse taken bekend zijn en problemen kunnen worden opgelost.

Wil je meer weten over RMMBR? Bezoek de website op: http://www.RMMBR.com

onze

klanten

 • Logo Audax
 • Logo Bibi
 • Logo BlinckKids
 • Logo Buurtmuseum Leiden Noord
 • Logo Buzzer
 • Logo DokterIB
 • Logo Ellen Massaro
 • Logo Hearst
 • Logo Hoshino
 • Logo de Koning
 • Logo de Klimmuur
 • Logo Leiden Noord
 • Logo MediChip
 • Logo Leni Minderhoud
 • Logo Motifactor
 • Logo M Shoes
 • Logo Remax
 • Logo Ronda en Bierman
 • Logo SBA
 • Logo RC Gekko
 • Logo Sensor Universe
 • Logo Siqura
 • Logo TNT
 • Logo Vos Van Loon
 • Logo Y strat

onze

dienstverlening

 • Diensten
  Applicaties
  Maatwerk applicaties, met open source software gebouwd, volledig afgestemd op jouw wensen. De beste oplossing om jouw doelstellingen te bereiken.
 • Diensten
  Hardware
  Wij leveren hardware die bij jou past. Betrouwbaar zodat jij optimaal tevreden bent en ondersteuning wanneer nodig.
 • Diensten
  Systemen
  Met gecertificeerde Windows en Unix professionals biedt Syca alle kennis die nodig is voor het ontwerpen, inrichten en beheren van kantoor omgevingen en complexe back-end server oplossingen.
over Bas:
"I'm mister Wolf, I solve problems"

Bas Kelderman

Na een studie informatica bleek het ontwerpen en faciliteren van infrastructuur leuker dan het programmeren van tools die gebruik maken van die infrastructuur. Van het inrichten en beheren van netwerken voor kleine bedrijven naar het beheren en ontwerpen van netwerken en systemen voor enterprise omgevingen als Total en de ESA ging hij in 2005 samenwerken met Ralph Jacobs bij Syca. Tegenwoordig richt hij zich vooral op het bedenken van oplossingen voor ICT gerelateerde vraagstukken van klanten, maar ook voor het managen van een project (intern of extern) of voor het geven van technisch advies maakt hij graag tijd.

Wil je Bas ontmoeten of met hem in overleg? Bel 06 4624 3826 of mail: bas@syca.nl

over jou:
"It's in the code"

PHP Programmeur

De uitdaging
Syca, gevestigd aan de ring van Amsterdam, houdt zich al meerdere jaren bezig met maatwerk systeembeheer & webapplicaties. Voor voorbeelden van wat we doen en gedaan hebben verwijzen wij naar onze website. Syca heeft de capaciteiten in huis om haar klanten te adviseren over alle IT gerelateerde zaken en deze adviezen om te zetten naar concrete eindproducten zoals websites, webshops, mailings en andersoortige internetapplicaties. Ook voorzien wij in afhandeling van IT gerelateerde zaken zodat onze klanten zich bezig kunnen houden met hun werk en hun specialiteiten, zo zetten wij hosting omgevingen op en richten wij netwerk infrastructuur in. Van alles wat en als je een goede inbreng hebt voor iets nieuws, dan horen we dat ook graag.

Wegens de groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar een nieuwe medewerker:

Wie ben jij?
Je werkt planmatig en gestructureerd. Pro-activiteit, enthousiasme, vasthoudendheid en doorzettingsvermogen zijn eigenschappen die voor jou hoog in het vaandel staan. Wij zijn op zoek naar een daadkrachtige professional die zich verder wil ontwikkelen in het commerciële IT werkveld.

PHP Programmeur

HBO of WO werk en denk niveau.
Ervaring is minder belangrijk dan affiniteit met IT en de wil en zin om te leren.

 • Programmeren in PHP.
 • PHP / MySQL Guru status behalen.
 • Ontwikkelen van web applicaties.
 • Hosting van web applicaties.
 • Bestaande applicaties onderhouden, verbeteren en doorontwikkelen.
 • In een team en zelfstandig werken.
 • Meedenken en ontwikkelen van new business.
 • Talen: PHP / MySQL / HTML / Javascript.

Wij bieden jou:
 • Een beloning conform je kwaliteiten.
 • Opleidingen (OOP, PHP, MYSQL).
 • Vrijheid / Flexibiliteit.
 • De mogelijkheid om in korte tijd veel ervaring op te doen.
 • Kans op vast dienstverband.
 • Lekkere koffie.

Organisatie
Voor meer informatie neem contact op met Bas of Ralph: info@syca.nlover jou:
"........
.......?"

Sales Representative

De uitdaging
Voor het sales team zijn wij op zoek naar een Sales Representative. Als Sales Representative ligt het zwaartepunt van jouw werkzaamheden op acquisitie, het binnenhalen van nieuwe klanten. Je benadert de markt, maakt de klantafspraken en bent in staat zelfstandig ingezette klanttrajecten succesvol af te ronden. Aan jou de verantwoordelijkheid om doormiddel van hoge activiteit kansen te vinden bij onze doelgroep. Het is jouw uitdaging de dienstverlening van Syca op overtuigende wijze te presenteren.

Wie ben jij?
Je werkt planmatig en gestructureerd. Pro-activiteit, enthousiasme, vasthoudendheid en doorzettingsvermogen zijn eigenschappen die voor jou hoog in het vaandel staan. Wij zijn op zoek naar een daadkrachtige professional die zich verder wil ontwikkelen in het commerciële IT werkveld.

Verantwoordelijkheden

 • Je geeft zelf presentaties en stelt offertes op.
 • Binnenhalen van nieuwe klanten.
 • Uitvoeren van een proactieve marktbenadering.
 • Je bent verantwoordelijk voor het beheren van het salesproces vanaf eerste contact.

Jouw profiel
 • IQ en EQ
 • Je voelt aan feilloos aan wat de behoeften van onze klanten zijn.
 • Uitstekende commerciële en communicatieve vaardigheden.
 • Competenties: ondernemend, vasthoudend en resultaatgericht.

Wat biedt Syca B.V.?
 • Salaris: marktconform salaris, op basis van een 40-urigewerkweek en afhankelijk van je opleidingsniveau en werkervaring.
 • In overleg kan jij je werktijden flexibel indelen, dus veel vrijheid en zelfstandigheid, the sky is the limit.


Organisatie
Wij geloven dat 90% van de mogelijkheden van het net niet worden gebruikt. Gebruiken we deze mogelijkheden dan gaat dat ons leven leuker en makkelijker maken. Wij willen helpen om deze capaciteit te activeren. Syca werkt modulair, open source en bouwt 2.0. Uniek door de nauwe samenwerking met klanten, wat zorgt voor lange relaties. Onze activiteiten zorgen ervoor dat we klanten continu versterken. Niet voor niets verkrijgen we vooral nieuwe klanten via het ambassadeurschap van bestaande. Syca bouwt het internet. Dat doen we door maatwerk applicaties te ontwikkelen. Op deze manier maken we het leven leuker en gemakkelijker.

Ben je geïnteresseerd in deze vacature en voldoe je aan de wensen en eisen van onze klant? Stuur dan jouw meest recente CV en motivatie naar info@syca.nl Of bel voor meer informatie 020 - 305 01 35 en vraag naar Bas Kelderman of Frank de Puijt.

over Mark:
"Omdat het beter kan"
Mark N. Berger

Mark N. Berger

Sinds de introductie van de MSX is Mark gefascineerd door computers. Na werkzaam te zijn geweest in Communicatie, Sales en Training heeft hij bij Syca een nieuwe uitdaging gevonden. Mark is als account manager verantwoordelijk voor new business, development en projectmanagement. Hij begeleidt klanten in het proces van idee tot oplevering en is zo de schakel tussen de klant en de ontwikkelaars.

Wil je Mark ontmoeten of met hem in overleg? Bel +31 6 50 23 60 68 of mail: mark@syca.nl

over Joris:
"...dat kunnen we automatiseren"

Joris Dobbe

Ruim 15 jaar geleden, in de periode dat bedrijven hun eerste websites realiseerden voor browsers als Netscape 4 en Internet Explorer 3, was Joris naast zijn studie Civiele Techniek aan de TU Delft al actief als bouwer van het internet. In 2006 is hij bij Syca begonnen en heeft daarmee van zijn hobby zijn werk gemaakt. Bij Syca is hij projectmanager en verantwoordelijk voor de realisatie van webapplicaties en websites.

Wil je Joris ontmoeten of met hem in overleg? Bel 06 4624 3827 of mail: joris@syca.nl

over

Syca

Wij geloven dat 90% van de mogelijkheden van het net niet worden gebruikt, deze 90% gaat het leven leuker en makkelijker maken. Wij willen eraan bijdragen de 90% ongebruikte capaciteit te activeren. Syca werkt modulair, open source en bouwt 2.0. Uniek door de nauwe samenwerking met klanten, dit zorgt voor lange relaties. Onze activiteiten zorgen ervoor dat we klanten continu versterken. Niet voor niets verkrijgen we vooral nieuwe klanten via het ambassadeurschap van bestaande. Syca bouwt het internet. Dat doen we door maatwerk applicaties te ontwikkelen. Op deze manier maken we het leven leuker en gemakkelijker.

over jou:
"It's in the code"

PHP Programmeur

De uitdaging
Syca, gevestigd aan de ring van Amsterdam, houdt zich al meerdere jaren bezig met maatwerk systeembeheer & webapplicaties. Voor voorbeelden van wat we doen en gedaan hebben verwijzen wij naar onze website. Syca heeft de capaciteiten in huis om haar klanten te adviseren over alle IT gerelateerde zaken en deze adviezen om te zetten naar concrete eindproducten zoals websites, webshops, mailings en andersoortige internetapplicaties. Ook voorzien wij in afhandeling van IT gerelateerde zaken zodat onze klanten zich bezig kunnen houden met hun werk en hun specialiteiten, zo zetten wij hosting omgevingen op en richten wij netwerk infrastructuur in. Van alles wat en als je een goede inbreng hebt voor iets nieuws, dan horen we dat ook graag.

Wegens de groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar een nieuwe medewerker:

Wie ben jij?
Je werkt planmatig en gestructureerd. Pro-activiteit, enthousiasme, vasthoudendheid en doorzettingsvermogen zijn eigenschappen die voor jou hoog in het vaandel staan. Wij zijn op zoek naar een daadkrachtige professional die zich verder wil ontwikkelen in het commerciële IT werkveld.

PHP Programmeur

HBO of WO werk en denk niveau.
Ervaring is minder belangrijk dan affiniteit met IT en de wil en zin om te leren.

 • Programmeren in PHP.
 • PHP / MySQL Guru status behalen.
 • Ontwikkelen van web applicaties.
 • Hosting van web applicaties.
 • Bestaande applicaties onderhouden, verbeteren en doorontwikkelen.
 • In een team en zelfstandig werken.
 • Meedenken en ontwikkelen van new business.
 • Talen: PHP / MySQL / HTML / Javascript.

Wij bieden jou:
 • Een beloning conform je kwaliteiten.
 • Opleidingen (OOP, PHP, MYSQL).
 • Vrijheid / Flexibiliteit.
 • De mogelijkheid om in korte tijd veel ervaring op te doen.
 • Kans op vast dienstverband.
 • Lekkere koffie.

Organisatie
Voor meer informatie neem contact op met Bas of Ralph: info@syca.nl


over jou:
"........
.......?"

Sales Representative

De uitdaging
Voor het sales team zijn wij op zoek naar een Sales Representative. Als Sales Representative ligt het zwaartepunt van jouw werkzaamheden op acquisitie, het binnenhalen van nieuwe klanten. Je benadert de markt, maakt de klantafspraken en bent in staat zelfstandig ingezette klanttrajecten succesvol af te ronden. Aan jou de verantwoordelijkheid om doormiddel van hoge activiteit kansen te vinden bij onze doelgroep. Het is jouw uitdaging de dienstverlening van Syca op overtuigende wijze te presenteren.

Wie ben jij?
Je werkt planmatig en gestructureerd. Pro-activiteit, enthousiasme, vasthoudendheid en doorzettingsvermogen zijn eigenschappen die voor jou hoog in het vaandel staan. Wij zijn op zoek naar een daadkrachtige professional die zich verder wil ontwikkelen in het commerciële IT werkveld.

Verantwoordelijkheden

 • Je geeft zelf presentaties en stelt offertes op.
 • Binnenhalen van nieuwe klanten.
 • Uitvoeren van een proactieve marktbenadering.
 • Je bent verantwoordelijk voor het beheren van het salesproces vanaf eerste contact.

Jouw profiel
 • IQ en EQ
 • Je voelt aan feilloos aan wat de behoeften van onze klanten zijn.
 • Uitstekende commerciële en communicatieve vaardigheden.
 • Competenties: ondernemend, vasthoudend en resultaatgericht.

Wat biedt Syca B.V.?
 • Salaris: marktconform salaris, op basis van een 40-urigewerkweek en afhankelijk van je opleidingsniveau en werkervaring.
 • In overleg kan jij je werktijden flexibel indelen, dus veel vrijheid en zelfstandigheid, the sky is the limit.


Organisatie
Wij geloven dat 90% van de mogelijkheden van het net niet worden gebruikt. Gebruiken we deze mogelijkheden dan gaat dat ons leven leuker en makkelijker maken. Wij willen helpen om deze capaciteit te activeren. Syca werkt modulair, open source en bouwt 2.0. Uniek door de nauwe samenwerking met klanten, wat zorgt voor lange relaties. Onze activiteiten zorgen ervoor dat we klanten continu versterken. Niet voor niets verkrijgen we vooral nieuwe klanten via het ambassadeurschap van bestaande. Syca bouwt het internet. Dat doen we door maatwerk applicaties te ontwikkelen. Op deze manier maken we het leven leuker en gemakkelijker.

Ben je geïnteresseerd in deze vacature en voldoe je aan de wensen? Stuur dan jouw meest recente CV en motivatie naar bas@syca.nl. Voor meer informatie neem contact op met Bas of Ralph: info@syca.nl .

werken

bij

Syca

Wij werken met een jong team zonder 9 tot 5 mentaliteit vanuit een
mooie locatie vlakbij RAI. Kom jij ons team versterken en het leven van
anderen leuker en makkelijker maken?

Op dit moment op zoek naar onderstaande functies.

hier

ons:

vind je

Syca BV
Weerdestein 21
1083 GA Amsterdam
+31 20 30 50 135
info@syca.nl
www.syca.nl
Syca is gevestigd in Amsterdam op de Weerdestein 21. Gemakkelijk bereikbaar met de auto, parkeren voor de deur. Met openbaar vervoer op 10 minuten loopafstand van het station Amsterdam RAI.
Google maps
Syca BV
Weerdestein 21 - 1083 GA Amsterdam
+31 20 30 50 135
info@syca.nl - www.syca.nl