ChildPoint

ChildPoint

Wat doet ChildPoint?
ChildPoint maakt kennis beschikbaar op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie aan zorgverleners en docenten. ChildPoint richt zich op de overbrugging van de kloof tussen wetenschap en werkvloer. Deze overbrugging wordt onder andere gedaan door workshops, trainingen en symposia. Door 15 jaar praktijkervaring heeft ChildPoint het Functionerings Profiel kunnen ontwikkelen. Dit innovatief instrument kan eenvoudig worden ingezet door alle betrokkenen rondom het kind (ouders, docenten en zorg professionals). Het Functionerings-Profiel (FP) maakt het mogelijk in korte tijd een breed beeld te verkrijgen van een kind.

In het Functionerings-Profiel wordt een 'digitale print' gemaakt van drie domeinen waarin het kind functioneert: functioneren, vaardigheden en de leefomgevingen van het kind. Indien nodig kan deze 'digitale print' scherper worden gemaakt en kan een duidelijker beeld van de zorggebieden van een kind worden verkregen. Het Functionerings Profiel vervangt niet specifieke diagnostiek maar kan ter screening worden gebruikt en voor een diepgaandere analyse van zorg gebieden worden gebruikt. Het Functionerings Profiel speelt in op de ontwikkeling dat Jeugdzorg vanaf 2015 door het kabinet wordt overgedragen aan gemeenten. Dit zou een besparing van miljoenen euro's moeten gaan opleveren. ChildPoint wil een verandering in aanpak omdat de zorg anders alleen duurder wordt of ten koste gaat van de kwaliteit.

Wat doet Syca voor ChildPoint?
Syca heeft een maatwerk applicatie ontwikkeld voor ChildPoint, deze wordt gebruikt door degene die het kind opvoeden of ermee werken. Dit wordt gedaan door afname van een digitale vragenlijst waarin aan kan worden gegeven waar de zorgen liggen. De toestand van het kind kan binnen 20 minuten op een gemakkelijke manier in beeld worden gebracht en er kunnen geen zaken over het hoofd worden gezien. Het profiel maakt een 'digitale print' van het kind.

De gebruiker geeft aan over een bepaald gebied zorgen te hebben. Dit zorgt ervoor dat de bijbehorende subvragen uitklappen waardoor een scherpere diagnose kan worden gesteld. De applicatie zorgt ervoor dat alleen gebieden waar meer dan gemiddelde zorg over bestaat verder worden gedifferentieerd. Dit bespaart tijd en voorkomt over-diagnostiek.

De uitkomst wordt grafisch weergegeven en is direct beschikbaar. De mate van zorg over het kind wordt in beeld gebracht, die bestaat in de drie domeinen, met bijbehorende sub domeinen. Met behulp van het Functionerings Profiel kan een kind in de tijd worden gevolgd. Genomen beslissingen over het kind kunnen worden getoetst door het Functionerings Profiel te herhalen. Door meerdere metingen af te nemen in de loop der tijd kan een overtijdse vergelijking worden gemaakt waardoor de ontwikkeling van het kind inzichtelijk wordt gemaakt. Dit wordt in de applicatie grafisch weergeven door een bewegende cirkeldiagram.

Wanneer de applicatie wordt ingezet voor grote groepen kinderen kan deze worden gebruikt om beleid mee te ontwikkelen.